Laden Evenementen
Waarheid of overtuiging?
U meldt zich vooraf aan via onze website www.zincafe.nl of volg de instructie verderop.
Henk ten Hoopen studeerde civiele techniek en kustwaterbouw in Delft, werkte in verschillende leidinggevende functies bij overheid en bedrijfsleven, voornamelijk in de maritieme sector. Hij werkt nu zelfstandig als personal coach voor managers en heeft diverse publicaties en lezingen op zijn naam op het gebied van kustwaterbouw, scheepvaart, menselijk gedrag en coaching.
Onze hersenen bedriegen ons. Of spelen een spelletje met ons.
Dat toont inleider Henk ten Hoopen aan in Zincafé van 23 mei. Onze waarnemingen zijn veelal niet juist, betoogt hij, en iedereen neemt de dingen op zijn eigen manier waar. Er komt zoveel informatie bij ons binnen dat we niet alles bewust waarnemen. Onze hersenen zijn daartoe niet in staat. We filteren elk moment de info die we zien: een kwestie van focussen of negeren. Ook dingen die gezegd worden, horen we soms volkomen anders dan de werkelijkheid. Ten Hoopen toont het allemaal aan met voorbeelden van beeld en gesproken tekst.
En zoals het is met onze waarnemingen, zo is het ook met ons denken, met het trekken van conclusies, met het vormen van een mening. We baseren ons op onze waarnemingen, op onze ervaringen en op de omgeving waarin we leven. In zijn inleiding zal Ten Hoopen aannemelijk maken dat onze waarheden net zo onjuist kunnen zijn als onze fysieke waarnemingen.
Een ander onderdeel van ten Hoopens presentatie voor de bezoekers van het Zincafé betreft het besluitvormingsproces.
Hoe nemen we beslissingen? Hoe kom je tot keuzes? Het sociaal gedrag speelt hierbij een grotere rol dan u denkt. Waarom geloven we fakenieuws? Hoe ontmaskeren we complottheorieën? Hoe ervaren we cultuurverschillen?
Met dank aan Rotaryclub Leusden die met ons meedacht over de invulling van deze bijeenkomst.
Volgende bijeenkomsten Zincafé:
maandag 26 september, spreker volgt, gekoppeld aan de Vredesweek 17-25 september
maandag 21 november,  Mgr. Gerard de Korte, bisdom Den Bosch, n.a.v, de sociale encyclieken ‘Laudato Si’ en ‘Fratelli tutti’
maandag 16 januari 2023, Geraldine Leegwater, “Groen pensioen, ethisch beleggen” (onder voorbehoud)
maandag 13? maart 2023 in het kader van de boekenweek.
maandag 24 april 2023, definitieve invulling volgt.
Aanmelding vooraf:
U meldt zich vooraf aan door € 5.00 per bezoeker over te maken op het IBANnummer NL08 RABO 0310 6202 95 tnv. Raad van Kerken Leusden onder vermelding van ZINCAFE 2305, uw naam en het aantal bezoekers.
Betalen = reserveren.
Voor late beslissers is het mogelijk om met pin te betalen aan de zaal. Houd er rekening mee dat de zaal VOL kan zijn.
Zincafé biedt u bij het begin van de avond als welkom gratis koffie of thee aan (andere consumpties zijn voor eigen rekening).
Halverwege de avond is er een korte pauze waarin u met elkaar kunt discussiëren en kunt genieten van een drankje.
Welkom bij Zincafé
Zincafé Leusden is een caféachtige avond waar mensen elkaar ontmoeten en van gedachten kunnen wisselen, met een speciale gast uit de wereld van politiek, wetenschap, religie, kunst en cultuur. De gast wordt geïnterviewd en/of houdt een korte voordracht en gaat met de zaal in discussie.
Zincafé Leusden organiseert bijeenkomsten waarbij het gesprek met elkaar van belang is, waar de mening kan worden gescherpt, maar waar vooral ook valt te ontdekken dat het goed is samen te zijn.