Laden Evenementen

Bisschop Gerard de Korte spreekt over:
De rechtvaardige samenleving volgens paus Franciscus, bouwstenen uit Laudate Si en Fratelli Tutti

tijd: 19.30 – 21.30 uur VERVROEGDE AANVANGSTIJD!
Graag vooraf aanmelden. Dat kan via website www.zincafe.nl

De samenleving heeft te maken met veel uitdagingen. De klimaatcrisis, de vluchtelingencrisis, de energiecrisis, de stikstofcrisis. Daarbij is de samenleving behoorlijk gepolariseerd en speelt er ook een vertrouwenscrisis tussen overheid en burgers. Hoe bouwen we in vertrouwen aan een duurzame toekomst?
Paus Franciscus heeft daarvoor handreikingen aangedragen in twee recente encyclieken, rondzendbrieven. De veelgeprezen encycliek ‘Laudato Si’ heet ook wel de milieu-encycliek en gaat in op het omgaan met de schepping. De aarde is immers, volgens de ondertitel van deze rondzendbrief uit 2015, ‘ons gemeenschappelijk huis’.
In 2020 verscheen de encycliek ‘Fratelli tutti’ over de sociale problematiek. De paus houdt tegenover een globalisering van onverschilligheid juist een pleidooi voor wereldwijde broederschap. Met de titels van beide rondzendbrieven verwijst de paus naar zijn beroemde voorganger Franciscus die in zijn Zonnelied bezingt dat de mens niet boven de natuur staat, maar daar een onderdeel van is.
Bisschop de Korte zal vanuit beide encyclieken ingaan op deze vraag: welke bouwstenen draagt de paus aan voor een rechtvaardige samenleving?
Lees verder: https://laudato-si.nl

Bisschop Gerard de Korte
Gerard J.N. de Korte (1955) studeerde geschiedenis en theologie, promoveerde op het onderwerp ‘Pastoraat van de verzoening’. In 1987 werd hij tot priester gewijd en in 2001 tot bisschop.
Van 2008 tot 2016 was hij bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden, boven de grote rivieren. Sinds 2016 zwaait hij de scepter in het bisdom ’s Hertogenbosch, in het katholieke Noord-Brabant.
Bisschop De Korte heeft de naam de ‘meest protestantse onder de bisschoppen’ te zijn, maar mocht hij het daar mee eens zijn dan zal hij dat zelf vast niet beamen. Hij staat bekend als een verbinder, een mooie kwaliteit voor dit geestelijk ambt. De titel van het beleidsplan van zijn bisdom, ‘Samen bouwen in vertrouwen’, past daarbij.
Hij geldt ook als zeer betrokken bij de oecumene en de samenleving. Binnen de bisschoppen in Nederland heeft hij speciale aandacht voor onder andere Kerk en Samenleving en voor Vrouw en Kerk. Daarmee zou je hem wellicht beter dan ‘de meest protestantse bisschop’, kunnen typeren als ‘een echt katholieke bisschop’.

Volgende bijeenkomsten Zincafé:
maandag 16 januari 2023, Geraldine Leegwater, “Groen pensioen, ethisch beleggen”
maandag 13? maart 2023, staat in het kader van het thema van de boekenweek: “Ik ben alles”
maandag 24 april 2023, definitieve invulling volgt.

Houd voor de verdere invulling van het programma onze website in de gaten.

Aanmelding vooraf:
U meldt zich vooraf aan door € 5,00 per bezoeker over te maken op het IBANnummer
NL17 RABO 0197 9186 46 NIEUW NUMMER! tnv. Raad van Kerken in Leusden onder vermelding van ZINCAFE 2111, uw naam en het aantal bezoekers.
Uw betaling beschouwen wij als reservering.

Voor late beslissers is het mogelijk om met pin te betalen aan de zaal. Houd er rekening mee dat de zaal VOL kan zijn.
Zincafé biedt u bij het begin van de avond als welkom gratis koffie of thee aan (andere consumpties zijn voor eigen rekening).

Halverwege de avond is er een korte pauze waarin u met elkaar kunt discussiëren en kunt genieten van een drankje.

Naar volledig programma
Meer over het theater